Ads 468x60px

Feb 28, 2014

Shaikh AbdulQadir Jilani - PT 3‏ (Kiswahili)


Assalaamu alaikum,
Natumai hamjambo.  Ijumaa Kareem
Namalizia risala fupi kuhusu kiongozi wa Mawalii (Masharifu) – Shaikh Sayyid AbdulQadir Jilani RadwiyAllahu Anhu.

AYA:  ALAA INNA AWLIYA ALLAHI LA KHAUFUN ALAIHI WALAHUM YAHZANUN. (YUNUS: 62)
Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia Rahma Mtume Muhammad Swallallahu Alaihi wasallam, imesomwa aya ya Sura Yunus, inayozungumzia mawalii wa Allah na ndiyo itakuwa mada yetu leo kwani huu ni Mfungo 7 au Rabi ul Akhar, ambamo kiongozi wa Mawalii, Sheikh AbdulQadir Jilani aliiaga dunia.
AYA: Jihadharini, marafiki wa Allah hawana hofu wala huzuni.

Sheikh alikuwa mkarimu sana na hivyo aliwasaidia sana wanafunzi wenzake wenye hali duni. Kwa kuwa umasikini ulienea zama hizo, na baada ya Sheikh kumaliza pesa zake, alikuwa akienda porini kula aidha majani au mizizi ya baadhi ya mimea yenye kutoa maji. Sheikh alikaa siku kadhaa katika ibada ya Allah bila ya kula wala kunywa, kisha husikia sauti (ya Allah) ikimwambia “ewe AbdulQadir kunywa” na “ewe AbdulQadir kula”, ndipo hula na kunywa.
Kuna karama nyingi zilizodhihirika kupitia kwa Sheikh, mmojawapo ikiwa kuhudhuria sehemu 70 za mwaliko kwa wakati mmoja tu!! Vile vile mawaidha yake yalihudhuriwa na watu wapatao 70,000 kwa wakati mmoja. Enzi hizo hapakuwepo na vipaza sauti na hivyo desturi ilikuwa hivi; mmojawapo katika waliohudhuria husimama pale ambapo sauti humfikia na kisha huwasimulia wenzake walio nyuma. Lakini karama nyingine ya Sheikh ni kuwa Yule aliyekaa mwisho husikia kama anavyosikia aliyekaa mbele ya Sheikh! Allah amemuahidi Sheikh kuwa mfuasi wake hatakufa hadi ajaaliwe toba.
Habari za Sheikh ni nyingi mno na kwa nini isiwe hivyo kwani yeye ndiye kiongozi wa Mawalii wote wa Allah. Pia ikumbukwe kuwa karama za Mawalii (hata za umma zilizopita) zimo ndani ya Quran Tukufu. Pia ieleweke kuwa jambo lolote ambalo akili haikubaliani nalo, linapotendwa na Mitume basi huitwa MUUJIZA, na jambo la namna hiyo inapotendwa na Masahaba au Mawalii basi huitwa KARAMA.
Maswali / maoni yanakaribishwa.
JazakAllah,
Muhammad KHATRI 

Feb 26, 2014

Shaikh AbdulQadir Jilani - PT 2‏ (Kiswahili)


Assalaamu alaikum,
Natumai hamjambo.
Mfungo tuliyonao ni wa Saba (Rabi-ul-Akhar), ambamo kiongozi wa Mawalii (Masharifu) – Shaikh Sayyid AbdulQadir Jilani RadwiyAllahu Anhu – aliiaga dunia. Ifuatayo ni sehemu ya kwanza ya risala fupi.

Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia Rahma Mtume Muhammad Swallallahu Alaihi wasallam, imesomwa aya ya Sura Yunus, inayozungumzia mawalii wa Allah na ndiyo itakuwa mada yetu leo kwani huu ni Mfungo 7 au Rabi ul Akhar, ambamo kiongozi wa Mawalii, Sheikh AbdulQadir Jilani aliiaga dunia.
AYA: Jihadharini, marafiki wa Allah hawana hofu wala huzuni.
Sh AbdulQadir alizaliwa Ramadhani mosi na siku hiyo walizaliwa watoto wa kiume 1,100 na wote wakawa Mawalii wa Allah. Karama yake ilidhihirika papo hapo kwani yeye hakunyonya muda wa kufunga saumu hadi muda wa futari. Habari hizi zikawa maarufu kiasi cha kwamba mwaka uliofuata kulitokea hitilafu katika mwezi. Hivyo ilishauriwa kwenda nyumbani kwa Sh AbdulQadir ili wamuulize mama yake kama mwanae amenyonya leo au la? Jibu ilikuwa hapana na hivyo ikaamuliwa kuwa mwezi uliandama.
Akiwa mtoto mdogo, Sh AbdulQadir alijitenga na mambo ya kucheza ambayo watoto wengine huwa ni kawaida kucheza. Sh AbdulQadir alikuwa akifanya ibada ya Allah na alipowaona watoto wakicheza na hujisikia kuungana nao, basi husikia sauti ikisema : “njoo kwangu ewe uliyetukuka”. Siku za mwanzo baada ya kusikia sauti hukimbia kwa mama lakini kadri siku zilipoenda alizoea na hujishughulisha katika ibada. Alipofika umri wa miaka 5, mama yake alimuandikisha katika Madrassa moja ya Jilan. Pindi Sheikh alipofika Madrassa, basi Malaika husema “mpisheni Walii wa Allah”. Alipofika umri wa miaka 18, alimuomba idhini mama yake kwenda kusoma mjini Baghdad. Zama hizo watu walikuwa wakisafiri kwa miguu ama ngamia na njia nyingi hukatiza porini ambapo wanyang’anyi hujificha. Mama alimuombea na kumpatia dinari 40 (thamani ya pesa nyingi mno zama hizo), alizomshonea kwenye koti lake, kisha akamuusia daima aseme ukweli tu. Sheikh akamuahidi mama daima atasema kweli na baada ya kuombewa akaanza safari pamoja na msafara (kama ilivyo kawaida ya zama hizo).
Baada ya kupita vijiji kama viwili, msafara ulivamiwa na majambazi. Kila alichonacho (chenye thamani) walinyan’ganywa. Majambazi walipomfikia Sheikh, wakamuuliza alichonacho, alijibu ana dinari 40. Majambazi wakampuuza kwa kufikiria kuwa kijana anawatania tu. Majambazi walipokutana kwa kiongozi wao wakiwasilisha walichonyan’ganya, wakasema kuna kijana anadai eti ana dinari 40. Kiongozi akaamuru aletwe huyo kijana na kuanza kumhoji kuhusu hizo pesa. Sheikh akawaambia alikoficha.
Jambazi kuu akamuuliza Sheikh kuwa licha ya kufahamu hao ni wanyan’ganyi, hivyo kwa nini aliwaonyesha pesa zote hizo? Sheikh aliwajibu kuwa alimuahidi mama yake kabla ya kuanza safari kuwa daima atasema ukweli tu. Jambazi kuu alianza kulia na kusema kuwa wewe kijana umemuahidi mama yako mara moja tu na unatekeleza ahadi yako, sisi kila siku tunatoa ahadi ya uongo kwa Mola wetu na hatuzitekelezi. Hapo ndipo jambazi kuu alitubu kwa makosa yake na wenzake pia walimfuatiliza na wote wakaacha ujambazi. Historia inasema kuwa wote hao wakawa Walii wa Allah siku za mbele.
Maswali / maoni yanakaribishwa.
JazakAllah,
Muhammad KHATRI 

Feb 23, 2014

The Origin And Reality Of The Generally Known Teeja, Chaaleeswan, Shash Mahi (Sixth Monthly) And Barsi (Yearly) Fatiha Among The Sunni Muslims:


In the book Anwar-e-Sati'ah and Hashiyah Khazanat ar-Riwayaat it is written that
Holy Prophet (Peace and Blessings of Allah be Upon Him) offered sadqah on the third, seventh and fortieth day of the martyrdom of Sayyiduna Hamzah and repeated the same at every sixth months and at the end of the year. [Anwaar-e-Sati'ah, Page 145]

This is the origin and reality of the generally known Teeja, Chaaleewan, Shash Mahi (sixth monthly) and Barsi (yearly) Fatiha among the sunni Muslims.

Imam al-Nawawi Alaihir raHma has said:

Hadrat Anas bin Malik used to gather his family members on the occasion of Khatm al-Quran and offered Fatiha, in the Presence of Allah for the welfare of all. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur'an]

Hakeem Ibn Utbah says that

Once Ibn Abi Lubabah invited a group of the people and told them that he had invited them at his home because he was completing the Khatm al-Qur'an on that day so that they might benefit thereby as the dua on that auspicious occasion receives the acceptance from the Almighty Allah. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur'an]

It is also reported by Hadrat Mujahid on reliable authority that

Some righteous persons used to gather the people on the occasion of the Khatm al-Qur'an and told them that on this occasion, the Mercy (Rahmat) from Allah descends upon those present there. [Kitab al-Azkaar, Baab Tilawatil Qur'an]

This provides sanction from holding the gathering on the occasions of Teejah, and Cheh'lam (Chaliswan) is a practice among the saintly persons of the Ahlus Sunnah, which is in a sense their sunnah.

In Raddul Muhtar it is said that according to a Hadith:

من قرأ الإِخلاص أحد عشر مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجرِ بعدد الأموات
If a person recites Surah Ikhlas eleven times and conveys its thawab to the deceased Muslims, then he himself shall receive the thawab equal to the total reward given to the souls of the deceased Muslims. [Raddul Muhtar, Qir'at lil Mayyit, Baab ad-Dafan, Vol. 1, Page 666]

It is said in the Shaami:

و يقرء من القران ماتيسرله من الفاتحة و اول البقرة و اية الکرسي و امن الرسول و سورة يس و تبارک الملک و سوره التکاثر و الاخلاص اثني عشر مرة او احدي عشر او سبعا او ثلاثا ثم يقول اللهم اوصل ثواب ماقرئناه الي فلان او اليهم
One may recite the Holy Qur'an by way of Fatiha, on any particular occasion in the following manner: In the beginning Surah Fatiha, then the first there verses of the Surah Baqrah then Ayat-ul-Kursi, the last three verses of the Surah Baqrah, then Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Takathur and in the end Surah Ikhlas the last one recited Twelve times or Eleven times or Seven times or Three time then pray to Almighty Allah for the Eesal-e-Sawab in favour of so and so person or persons. [Raddul Muhtar, Qir'at lil Mayyit, Baab ad-Dafan, Vol. 1, Page 666]

In the above passages full procedure of the known offering of Fatiha has been outlined, which in short is that the man offering Fatiha should recite the Holy Qur'an from different places and finally pray to Almighty Allah to grant the reward of the recitation in favour of or persons concerned. Since it is sunnah to raise hand at the time of final prayer of Eesal-e-Sawab, the man should raise both palms joined together up to the shoulders. Thus the proof of the Fatiha is established

Feb 22, 2014

Eleven Signs of Love for the Beloved Prophet (SallAllahu Alaihi wa Sallam)

Someone who claims that he/she loves another will prefer that person to all others, he will also prefer what they like, if it were otherwise then he would be acting and his love would not be sincere. The following signs will be apparent in those who truly love the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam,
First: The first sign of love for the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, is that he/she will follow his example, apply his prophetic way in words, deeds, obedience to his commands, avoidance of whatever he prohibited and adopt his manner in times of ease, hardship, joy and disappointment. Allah says, "Say (Prophet Muhammad, 'If you love Allah, follow me and Allah will love you." [Aal Imran : 31]

Second: The second sign is that he/she will set aside his own desires and appetite in preference to the law established and encouraged by the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam. Allah says, "Those before them who had made their dwelling in the abode (City of Medina), and because of their belief love those who have emigrated to them; they do not find any (envy) in their chests for what they have been given and prefer them above themselves, even though they themselves have a need." [al Hashr : 9]

Third: The third sign is that a person's anger of others is only for the sake of seeking the pleasure of Allah. Anas, Malik's son was told by the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, "My son, if you can refrain from holding a grudge in your heart from morning to evening, then do so." He then added, "My son, that is part of my prophetic way. Whosoever revives my way has loved me, and whosoever loves me is with me in the Garden." [Sunan Tirmidh, Kitab al-Ilm, Vol. 4, Page 151]

If a person possesses this fine quality, then he/she has perfect love for Allah and His Messenger. If he is found to be slightly lacking in this quality then his love is imperfect, but not devoid of it. The proof of this is found in the saying of the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, when a person faced punishment for imbibing. As the person was about to receive his punishment a man cursed the offender, whereupon the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, said, "Do not curse him. He loves Allah and His Messenger." [Sahih Bukhari, Kitab al-Hudood, Vol. 3, Page 133]


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/39690_416063470333_7381566_n.jpg?lvh=1

Fourth: The fourth sign is that one mentions the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, in abundance – whosoever loves something, it is constantly upon his tongue. [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol. 2, Page 32]

Fifth: The fifth sign is yearning to meet the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam. Every lover yearns to be with their beloved. When the tribe of Ash'arites approached Medina, they were heard chanting, "Tomorrow, we will be with those we love, Muhammad and his Companions!" [Dalail an-Nabuwwah lil Bayhaqi, Vol. 5, Page 351]

Sixth: The sixth sign is that as well as the remembrance of the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, someone who loves him will be found praising and respecting him whenever he is mentioned and display humility, and lower himself when he hears his name. We are told by Isaac At -Tujibi that after the passing of the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, whenever the Companions heard his name they became humble, their skin trembled and they wept. As for the other followers of the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, some experienced the same out of love and yearning for him, whereas others did so out of respect and esteem. [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol. 2, Page 33]


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/38865_416070410333_2880643_n.jpg

Seventh: The seventh sign is the love expressed for the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, and the People of his House, and his Companions – the Emigrants (Muhajirun) and the Helpers (Ansar) alike for his sake. A person with this sign will be found hostile to those who hate them.

Of Al Hasan and Al Hussain, may Allah be pleased with them, the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, said, "O Allah, I love them, so please love them."

Sahih Bukhari, Kitab al Manaqib, Vol. 5, Page 23
Sahih Muslim, Kitab al Fadhail, Vol. 4, Page 1883
Sunan Tirmidhi, Kitab al Manaqib, Vol. 5, Page 327

Al-Hasan said that the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, also said, "O Allah, I love him, so love the one who loves him." Of his two grandsons, the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, also said, "Whosoever loves them, loves me." Then he said. Whosoever loves me, loves Allah. Whosoever hates them hates me and whosoever hates me hates Allah."

Muqaddam Sunan Ibn Maja, Vol.1, Page 51
Majma' az-Zawaid, Vol. 9, Page 180

The Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, said, "Do not make my companions targets after me! Whosoever loves them loves them it is because they love me, and whosoever hates them it is through their hatred of me. Whosoever harms them, harms me. Whosoever does something to hurt me does it is as if it is hurtful to Allah. Whosoever does something that appears to be hurtful to Allah is about to be seized."

Sunan Tirmidhi, Kitab al Manaqib, Vol. 5, Page 358
Musnad Ahmad, Vol. 5, Page 54

Of his family, the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, said referring to Hadrat Fatima, may Allah be pleased with her, "She is part of me, whosoever hates her hates me."

Sahih al Bukhari, Kitab al Manaqib, Vol. 5, Page 24
Sahih Muslim, Kitab Fadhail as-Sahaba, Vol. 4, Page 1903


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/581553_10151054244090334_2084743293_n.jpg

The Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, told Hadrat Ayesha to love Osama, Zaid's son because he loves him. [Sunan Tirmidhi, Kitab al-Manaqib, Vol. 5, Page 342]

The Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, spoke of the Helpers (Ansar) saying, "The sign of certain faith is love for the Ansar, whereas the sign of hypocrisy is hatred for them."

Sahih al Bukhari, Kitab al Manaqib, Vol. 5, Page 27
Sahih al Bukhari, Kitab al Iman, Vol. 1, Page 9
Sahih Muslim, Kitab al Iman, Vol. 1, Page 85

Umar's son tells us that the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, said, "Whosoever loves the Arabs loves them because he loves me. Whereas whosoever hates them hates them because of their hatred of me." [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol 2, Page 34]

The fact is when someone loves another, he loves everything that person loves, and this was indeed the case with the Companions. When Anas saw the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, eating a piece of pumpkin, he said, "From that day I loved pumpkins." [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol. 2, Page 34]

Al-Hasan, the grandson of the Prophet, may the peace of Allah be upon them, went with Jafar to Salma and asked her to prepare some food the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, used to eat. [Shamail Tirmidhi, Page 155]

Umar once saw the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, wearing a pair of yellow coloured sandals, so he too wore a pair of the same colour.

Sahih al Bukhari, Kitab al-Libas, Vol. 7, Page 132
Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, Vol. 2, Page 844

Eighth: The eighth sign is hatred of anyone who hates Allah and His Messenger, praise and peace be upon him. Such people are those who show hostility towards to Allah and His Messenger. Believers having this sign avoid all who oppose the prophetic way, and are in opposition to those who introduce innovations into the prophetic way (that are against the spirit of Islam) and find the law he established burdensome. Allah says, "You shall find no nation believing in Allah and the Last Day loving anyone that opposes Allah and His Messenger." [al Mujadilah : 22]
Ninth: The ninth sign is found in those who love the Qur'an which the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, brought, by which the Prophet and they were guided. When asked about the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, Hadrat Ayesha, may Allah be pleased with her, said, "His character was that of the Qur'an." Part of the love of the Qur'an is listening to its recitation, acting according to it, understanding it, keeping within its bounds and the love of Prophet Muhammad's way. [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol. 2, Page 35]

Sahl, Abdullah's son spoke of this sign saying, "The sign of loving Allah is love of the Qur'an. The sign of loving the Qur'an is the love of the Prophet. The sign of loving the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, is love of his prophetic way. The sign of loving the prophetic way is the love of the Hereafter. The sign of loving the Hereafter is hatred for this world. The sign of hatred for this world is that you do not amass any of it except for provisions and what you need to arrive safely with in the Hereafter." [Al Shifa bi Ta'reefi Huqooq al-Mustafa, Vol. 2, Page 35]

Masood's son said, "No one needs to ask himself about anything other than the Qur'an, if he loves the Qur'an then he loves Allah and His Messenger" praise and peace be upon him. [Bayhaqi fil Aadaab, Page 522]

Tenth: The tenth sign of love for the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, is to have mercy on his nation by advising them well, striving for the betterment of their interest and removing anything that is harmful from them in the same way that the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, was "gentle and merciful to the believers." [al-Taubah : 128]


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/249397_10151054222310334_1974894569_n.jpg

Eleventh: The eleventh sign of perfect love is found in whosoever restricts himself through self-denial, preferring poverty to the attractions of the world. The Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, told Abu Sa'id Al Khudri, "Poverty for those of you who love me flows quicker than a flood from a mountain's peak to its base." [Sunan Tirmidhi, Kitab az-Zuhd, Vol. 4, Page 7]

A man came to the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, and said, "O Messenger of Allah, I love you." The Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam, warned, "Be careful of what you say." The man repeat his love for him thrice, whereupon the Prophet SallAllahu Alayhi wa Aalihi wa Sallam told him, "If you love me prepare yourself quickly for poverty." [Sunan Tirmidhi, Kitab az-Zuhd, Vol. 4, Page 7]

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/38416_416063640333_1648254_n.jpg
— — —
O Dear Almighty ALLAH! We ask you of filling our Hearts with the true and immense Love of your Beloved Habib Kareem Alayhi Afdalus Salati wat Tasleem. Keep us alive on His Sunnah and bless us with the death on Iman in the Beloved City of your Beloved Prophet SallAllahu Alayhi wa Sallam and make our Cessation with Ahl al-Baqee’ ash-Sharif… Aameen!!Feb 19, 2014

Shaikh AbdulQadir Jilani - PT 1 (Kiswahili)

Assalaamu alaikum,
Natumai hamjambo. Mtaniwia radhi kwanza kwa kimya kirefu na pili kwa kukosekana kwa tafsiri ya Qasida Burdah.
Mfungo tuliyonao ni wa Saba (Rabi-ul-Akhar), ambamo kiongozi wa Mawalii (Masharifu) – Shaikh Sayyid AbdulQadir Jilani RadwiyAllahu Anhu – aliiaga dunia. Ifuatayo ni sehemu ya kwanza ya risala fupi.
Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia Rahma Mtume Muhammad Swallallahu Alaihi wasallam, imesomwa aya ya Sura Yunus, inayozungumzia mawalii wa Allah na ndiyo itakuwa mada yetu leo kwani huu ni Mfungo 7 au Rabi ul Akhar, ambamo kiongozi wa Mawalii, Sheikh AbdulQadir Jilani aliiaga dunia.
AYA: Jihadharini, marafiki wa Allah hawana hofu wala huzuni.
                      
Baba yake, Abu Saleh, alikuwa Walii na Mcha Mungu sana. Hukaa kwa siku kadhaa ndani ya pango bila ya kula na kufanya ibada ya Allah. Siku moja alishikwa na njaa na hivyo kuanza kutembea kando ya mto kutafuta chakula. Aliona tunda ikielea na kuiila. Mara nafsi yake ikamuuliza lau kama mmiliki wa tunda hilo akimuuliza siku ya Kiyama kuhusu kulak wake bila ya kuomba, je atajibu nini? Hivyo akaanza kumtafuta mmiliki hadi kufika kwenye bustani la matunda na kumuomba msamaha mmiliki wa bustani, Abdullah Somai, ambae alikuwa Walii pia. Mmiliki alimpangia masharti mawili ili amsamehe; 1 – aihudumie bustani lake lote kwa miaka 10 na baada ya hapo ndipo aambiwe sharti la pili. Abu Saleh alikubali kuhofia shitaka siku ya kiyama. Baada ya miaka 10, Abu Saleh aliongezewa miaka miwili tena na baada ya miaka hizo miwili, aliambiwa kumuoa binti wa mmiliki aliye kilema wa macho, mdomo, masikio, mikono na hata miguu!! Sharti hili ilikuwa ngumu sana lakini Abu Saleh aliikubali pia. Siku ya kuonana na mke wake, alipoingia chumbani na kumsalimia, mkewe alimjibu. Abu Saleh mara moja alitoka nje ya chumba akidhani kuwa amekosea chumba! Baba mkwe alimwambia hajakosea chumba na aliyejibu salamu yake ndiye mkewe aitwae Ummul Kheir Fatima. Alimwambia kuwa binti wake kuwa kilema wa macho, mdomo, masikio, mikono na miguu alimaanisha hajawahi kutenda madhambi. Kutokana na wacha Mungu hao ndipo alizaliwa Sh AbdulQadir.

Maswali / maoni yanakaribishwa.

JazakAllah,

Muhammad KHATRI 

What If A Man Had To Bear A Child Instead Of A Woman?


Undoubtedly, a mother faces many hardships for her child. Only a mother can understand the pain she has to endure during the delivery. How easy it is for a man that he doesn’t have to give birth to a child. AlaHadrat Imam Ahmad Rida Khan (Alayhir Rahmah) has explained in Fatawa Ridawiyyah.

A woman faces hardships for a long time whereas a man only gets pleasure. She keeps the child in her womb for nine months and faces difficulties in walking, getting up, sitting down and she faces death upon every contraction during childbearing. Furthermore, a woman bears the pains of bleeding after giving birth, and is unable to sleep due to the cramps. That’s why Allah has said:

"His mother bore him in the womb with hardship, and delivered him with hardship; and carried him and lactating him is for thirty months." [Kanz-ul-Iman: Surah Al-Ahqaf, Verse 15]

So for every child she gives birth to, she is sentenced to three years of hard labour. If a man had to give birth to even a (small being as a) mouse, he would have vowed to never do it again in his life. [Fatawa Razawiyyah, vol. 27, Page 101]

Note: The blessed Fatwa of AlaHadrat (Alayhir Rahmah) not only highlights the importance of a mother but also of a wife. A husband should be more kind towards his wife during pregnancy. He should help her out in everything. He shouldn’t let her do any hard work. He shouldn’t stress her out by shouting at her or any other means. In fact, he should give her as much rest as possible. Whenever he adores his child, he should also look at his child’s mother with a merciful gaze [and remind himself] of the many difficulties she endured to deliver his beloved child.

Short Ahadeeth Collection - 19 Feb 2014

Do not project yourself as good. #Almighty #Allah is well aware of who is pious amongst you. [#Sahih #Muslim, Page 1182, #Hadith 2142]

#Jealousy consumes good deeds as fire consumes wood. [#Sunan #IbnMajah, Vol. 4, Page 473, #Hadith 4210]

Only a Muslim will enter Paradise and, undoubtedly, Allah may support this religion with a transgressor. [#Bukhari, V2, P328, #Hadith 3062]

Whoever mourns over some #worldly loss becomes closer to #Hell by the distance of one thousand years. [Jaami Saghir, Page 513, #Hadith 8432]

On the Day of #Judgment, the #destitute will enter #Paradise 500 years ahead of the #rich. [#Tirmidhi, Vol. 4, Page 157, #Hadith 2358]

#Allah greatly loves a #Muslim bearing #poor family who refrains from begging. [#Sunan #IbnMajah, Vol. 4, Page 432, #Hadith 4121]

Tie the #turban [on the head], your #tolerance will #increase. [Al #Mustadrak lil #Haakim, Vol. 5, Page 272, #Hadith 7488]

Offering two Rak’at Salah with the #turban is preferable to seventy Rak’at without a turban. [#Suyuti, Jami Saghir, Page 273, #Hadith 4468]

Dajjaal Kya Hai?

🌑Dajjal Qayamat Se Pahle Zahir Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑dajjal Iran K Shahar Khurasan Se Niklega.
(Ibne Majah)

🌑dajjal Us Waqt Zahir Hoga Jab Log Us Se Bilkul Gafil Ho Chuke Honge.
(Ahmad)

🌑kisi Baat Par Gazabnak Hona Dajjal K Nikalne Ka Sabab Hoga.
(Musim Sharif)

🌑dajjal Bahre Hind K Kisi Na Maloom Jazeere Par Zanjeeron Se Jakda Huwa Hai.
(Abu Dawood)

🌑madine K Yahoodi Gharane Me Paidaa Hone Wala ‘ Saaf ’ Dajjaal Hai Jo Pehle Islaam Laaya Baad Me Murtad Ho Gaya. Dajjal Ki Kunniyat Ibni Sayaad Ya Ibni Saayid Hai
(Muslim Sharif)

🌑dajjal Ki Ek Aankh Kaani Aur Usk Sar K Baal Gongraale Honge Rang Surkh Aur Jism Bhaari Hoga.
(Bukhari Sharif)

🌑dajjal Ki Dono Aankhon Ke Darmiyaan ‘kaafir’ Likha Hoga.
(Bukhari Sharif)

🌑dajjal K Sar Pe Buhat Zyada Baal Honge.
(Ibne Majah)

🌑dajjal K Pas Jannat Aur Jahannam Dono Honge.
Us Ki Jahannam Jannat Hogi Aur Jannat Jahannam Hogi.
(Muslim Sharif)

🌑dajjal K Pas Paani Hoga Jo Asal Me Aag Hogi Aur Aag Hogi Jo Asal Me Meetha Pani Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑dajjal Ke Hukum Se Aasmaan Se Baarish Hogi, Zameen Se Ghaas, Anaaj Wagairah Ugega Jaanwar Pehle Se Zyada Dhood Dena Shuru Kar Denge.
(Muslim Sharif)

🌑dajjal Ke Zaahir Hone Ke Baad Kisi Ka Imaan Laana Allah Ta'ala Ke Yaha Qabul Nahi Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑aadam Alaihissalam Se Lekar Qayamat Tak Fitna-e-dajjaal Se Bada Fitnaa Aur Koi Nahi Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑jo Bhi Shakhas Dajjaal Ka Zamana Paye Wo Dajjaal Ke Saamne Na Jaaye.
(Abu Dawood)

🌑fitna-e-dajjaal Se Dar Dar Kar Musalman Pahadon Me Chup Jayenge.
(Muslim Sharif)

🌑dajjal Dunya K Har 1 Shaher Me Daakhil Hoga Srif Do Shahron K Alawa Makkah Mukarramah Aur Madina Munawarah.
(Muslim Sharif)

🌑fitn-e-dajjaal 1 Saal 2 Maah Aur 2 Hafte Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑iran Ke Ek Shahar "Asfahaan Se 70000 Yahoodi Dajjaal Ka Saath Denge.
(Muslim Sharif)

🌑mote Aur Chode Chahre Waali Buhat Se Aawam Dajjaal Par Imaan Le Aayengi.
(Tirmizi Sharif)

🌑kaafir Aur Munafiq Bhi Dajjaal Ka Sath Denge. Kaafir Aur Munafiq Bhi Dajjaal Ka Sath Denge.
(Muslim Sharif)

🌑aasmaan Se Nazil Hone Ke Baad Hazrat Isa Alaihissalam Muslmano Ke Saath Mil Kar Dajjaal Ke Khilaaf Jihaad Karenge.

🌑musalmaano Ko Fatah Hogi Aur Dajjaal Isa Alaihissalam K Hathon "Ladd" Ke Maqaam Par Qatal Hoga.
(Muslim Sharif)

🌑dajjaal Se Jung Karne Ke Liye
Musalmano Ka Padav Damishaq
( Damascus ) K Qareeb ‘ Gotah ’ Ke Maqaam Par Hoga.
(Abu Dawood)

🌑isa Alaihissalam Dajjaal Ko Khud Apne Teer Se Qatal Karenge.
(Muslim Sharif)

🌑daryaa-e-urdun Par Bhi Dajjaal Se Ahle Imaan Ka Mo’arqah Hoga.
(Tibrani)

🌑 Dajjaal Ke Khilaaf Jihaad Me Ek Bhi Yahoodi Zinda Nahi Bachega.
(Muslim Sharif)

🌑isa Alaihissalam K Sath Milkar Dajjaal K Khilaaf Jihaad Karne Wale Musalmaano Ke Liye Jannat Ki Bashaarat Hai.
(Nisaai)

🌑ummate Muhammadiya Ki Aakhri Jang Dajjaal K Khillaf Hogi. Is K Bad Jihaad Khatam Ho Jayega.
(Abu Daawood)

🌑madinah Munawarah Ke 7 Raaston Par Allah Do Do Nigraan Farishte Muqarar Farmaa Dega Jo Dajjaal Kobmadina Munawarh Me Daakhil Nahi Hone Denge.
(Bukhari Sharif)

🌑makkah Mukarramah Me Bhi Dajjaal Daakhil Nahi Ho Sakega.
(Muslim Sharif)

🌑ahle Imaan Ko Allah Fitna-e-dajjaal Se Mehfooz Rakhega.
(Muslim Sharif)

🌑allah Ta'ala Ke Fazal Se Anpad Ahle Imaan Bhi Dajjaal Ki Peshani Par "Kaafir"Lafz Padh Kar Use Pehchaan Lenge.
(Muslim Sharif)

🌑jo Log Dajjal Ko Pehchaan Kar Apne Imaan Par Qaayim Rahange Un Par Dajaal Ka Koi Fareb Nahi Chalega.
(Muslim Sharif)

🌑dajjaal 1 Momin Aadmi Ko Aare Se Cheer Kar Do Tukdey Kar Dega Aur Zinda Hone Ka Hukum Dega Aur Dobara Qatal Karna Chahega Par Allah Paak Us Momin Ko Peetal Ka Bana Dega Aur Dajjaal Use Qatal Nahi Kar Paaega.
(Muslim Sharif)

🌑fitna-e Dajjaal Se Bachne Wale Logon Ko
Allah Duniya Me Hi Isa Alaihissalam Ki
Zubani Buland Darjaat Ki Basharat Dega.
🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘
Ya Allah Mein Teri Pannah Maangta Hoon
Azaabe Qabr Aur Fitna-e-dajjaal Se.

آميــــــــــــــــــــن يَارَبَّ الْعَالَمِين

Feb 16, 2014

Obstacles in the Path of Knowledge


All Praise is due to Allah Almighty and Choicest Salutations upon His August Habib (Peace and Blessings of Allah be Upon Him).

I am sharing this brief note extracted from "Fadl al-Ilm wa al-Ulama", the Blessed book by Aarife-Billah, ash-Shaykh al-Imam Naqi Ali al-Qadiri (Alayhir Rahmah) on the Excellence of Knowledge and the Ulama. Here we will discuss about some obstacles to the path of seeking knowledge. I humbly pray that this note will enlighten the hearts and encourage my Muslim brothers and sisters to acquire the knowledge of Deen.
 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/308471_10150277947805334_672380333_8380780_6901057_n.jpg

Firstly, The strong resistance from the cursed Shaytan.

Be aware that the most hated and dangerous thing to the Cursed Shaytan is the seeking of knowledge. Therefore, he uses all his powers and resources to stop a student from learning. The Shaytan puts the most Waswasa (interference) on a student of Din. No other deed or worship besides the seeking of knowledge experiences such intensified opposition. The methods of combating these interferences are very simple. All the student has to do is remember all the Ayahs and Ahadith pertaining to the excellence of Ilm-e-Din and never pay attention to the obstruction of the evil Shaytan . Surely, an intelligent man will not give preference to the cursed Shaytan over the Bounties of the Merciful Lord SubHanuhu wa Ta'ala.
 


Secondly, Carnal desires (Nafs) are very demanding.

It hates hardship and loves relaxing. But when one realises that this world (Duniya) is temporary and that the Hereafter (Akhirah) is the everlasting and original abode, then indeed, the hardship of seeking knowledge becomes a pleasure. One must realise that the hardship of seeking knowledge lasts for a very short period and its benefits and pleasures are limitless. As time passes and the student gets the taste of knowledge, he will develop such pleasure that he will never be at peace without reading a book. No matter where he goes or what he does, he will never be relaxed if he does not read a book on Din.
 


Thirdly, Association with the public.

In the inception, set out some time to study in privacy and as one progress in this field, one will develop the love of knowledge so much so that everything else will have no value.
 


Fourthly, Worldly fame and honour.

It is obvious that the seeker of worldly fame is never successful and fades away in time to come. Worldly fame and honour is of no comparison to the honour of the Hereafter. How unfortunate are those who seek knowledge for this world and discard the wealth and dignity of the Hereafter? Such people destroy themselves by thinking that they are successful.

On the contrary, those who give preference to Ilm-e-Din over worldly fame, the Merciful Lord SubHanuhu wa Ta'ala certainly blesses them with honour and integrity in both the worlds. Shaykh Abu-Aswad Radi Allahu Ta'ala Anho states that there is no merit greater than knowledge. A King rules over the people and the Ulama rules over them. Have you not seen that rulers have no choice but to implement the verdicts of the Ulama when matters are brought to their courts?

Anyone who loves and appreciates knowledge will surely not give preference to the kingdom of the world over it. It is reported that a destitute went to a King for a job. The King said that he was ignorant and not fit to serve him. He left and humbled himself at the feet of Imam Ghazali Radi Allahu Ta'ala Anho to study Ilm-e-Din. There, he learnt about the dangers of this world and harms of associating with Kings and the wealthy people. However, Imam Ghazali’s company and tutorship made him an intellectual celebrity. One day, the King called him and assessed his profound knowledge. He was overwhelmed and said: “Now you are worthy of my service. What post would you like to take up?” The 'Aalim replied, “In the past, I was of no use to you and now you are of no use to me. Previously, you did not like me and now I do not like you.”


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/64870_438783995333_7163546_n.jpg

Fifthly, The greed of wealth.

It is obvious that the perishable wealth of this mundane world cannot be compared to the wealth of knowledge. When a man dies, his wealth does not accompany him to the grave, but the knowledge accompanies him to the grave and always assists him until he enters Jannah. Worldly wealth decreases when it is spent but knowledge increases when it is imparted. The wealthy have to protect his wealth while knowledge protects the Alim. Furthermore, Allah SubHanuhu wa Ta'ala does not leave one a destitute if one gives preference to the seeking of knowledge over business and trade. Imam Ghazali Radi Allahu Ta'ala Anho records in his Ihya al-Uloom,
 

مَن تَفَقَّهُ فيِ دِينِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَفَاهَ اللهُ تَعَالَى مَا اَهَمّه ُ وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبْ
One who develops understanding in Din, Almighty Allah SubHanuhu wa Ta'ala protects him from depression and provides sustenance for him from places he cannot imagine of.
 

 
Sixthly, The destruction of wealth.

Man gets very worried and depressed when he thinks of his undetermined life span and shortage of time. Hence, he wrongfully deduces that knowledge is an ocean and one’s entire life span is too little to achieve it. This is absolute ignorance. No soul can reach the ultimate peak of perfection in knowledge in one’s lifetime, so much so that Allah SubHanuhu wa Ta'ala Commands His Beloved Rasool Peace and Blessings of Allah be Upon Him
 

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً
Beloved Rasool, say, “O my Lord! Increase my knowledge”. [Surah Taha : 114]

Taking all this into account, there is still no seeker of knowledge that is deprived of honour and excellence. A sincere student of Ilm-e-Din will not experience embarrassment and failure. All the branches of Ilm-e-Din are certainly profitable no matter how little is acquired. The Hadith Sharif states that if a person dies whilst studying Ilm-e-Din and did not complete his course, he will be raised amongst the Ulama on the Day of Qiyamah. Another narration says that if a student of Din dies while studying, the Angels will complete his studies for him in his grave. Is this a small benefit that Almighty Allah SubHanuhu wa Ta'ala Divinely provides for the people of learning (Ulama)?

Seventh, Not to get a compassionate teacher (Ustaz).

This is of paramount importance to a successful student. Surely, one will not be able to achieve anything if the Ustaaz does not teach correctly. Nowadays, there are very few sincere teachers of Din that are dedicated to their students and this has greatly contributed to the dwindling number of good students.
 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/307266_10150277947700334_672380333_8380775_936705_n.jpg

Eighth, The concern for livelihood.

Eight obstruction is the most difficult one and this refers to obtain just enough to carry on with one’s daily needs. Always remember that extra is always extra. The greed for extra is generally found in every human. This greed for extra has destroyed many people. The last two obstructions are serious problems because if one does not get a compassionate teacher what can one benefit from him and if one does not get enough food to eat then how is one to concentrate on studies? Weakness and hunger are serious problems that cannot be controlled by a student. Therefore, it is very important for the wealthy to cater for the student.

Likewise, financial contributions of generous Muslims to Islamic Institutes will certainly remove these problems. There are enormous virtues for the teachers and students of Din and even more so for those who financially keep these Institutes operational. The same will apply to those who encourage people to support such institution. The Hadith Sharif states:
 

إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيرِ كَفَاعِلِهِ
Indeed, the promoter of virtue is like the virtuous. [Sunnah Tirmidi, Hadith 2739]

Besides the above Hadith Sharif there are numerous other Ahadith Sharif in the Siha-Sitta that speaks of the virtues on this subject. However, be mindful that the Thawab of actions vary according to situations and moments. Therefore, the status of the noble Sahaba Radi Allahu Ta'ala Anho are so lofty because they promoted the Din and sacrificed their lives in the most difficult and volatile moments and situations in the history of Islam. Hence, if one promotes Ilm-e-Din in these distraught moments of poverty, one will certainly achieve more Thawab than the wealthy individuals and rich Kings of the past who promoted knowledge. This is so because firstly, the Kings had great resource available and secondly, they lived in the era when Ilm-e-Din was well and alive, progressing day-by-day. The people too, were very honourable and loved to study the Din.
 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/308296_10150277947760334_672380333_8380778_6744127_n.jpg

A Sincere Request

Beloved Muslim brethren! Awaken from your dreams of fantasies and seek the knowledge of Din. This is your guide to success in the Hereafter. Why do you waste so much of time in fruitless activities in this temporary abode and pay no heed to the real success and salvation? Spend some time to acquire Ilm-e-Din so that you may distinguish between good and bad. Ignorance is no excuse in the Divine Court of Almighty Allah SubHanuhu wa Ta'ala. In fact, it is a sin on its own. This knowledge is helpful in all aspects of this world and the Hereafter. It will save you from embarrassment and humiliation. Spend some money and time to earn this great wealth. Do not wait for the last moment before you think of studying. It will be useless!!
 — — —
Extracted From
Excellence of Knowledge and the Ulama by Mufti Naqi Ali al-Qadiri
English Translation by: Shaykh 'Abd al-Hadi al-Qadiri

Feb 15, 2014

The Merit Of An Aalim Over An Aabid

It is recorded that two persons were mentioned in the presence of Sayyiduna Rasoolullah (SallAllahu Alaihi Wasallam), an Aabid (worshipper) and an Aalim (learned). The Beloved Rasool (SallAllahu Alaihi Wasallam) said, “The merit of an Aalim over an Aabid is like my prominence over an insignificant amongst you.” [Tirmidhi]

Seeking One Section Of Knowledge To Educate Others

It is stated in the Hadith Shareef that if a person seeks one section of knowledge to educate others, Allah Ta’ala will bless him with the reward of seventy Siddiqeen. [Fadlul-I’lm-wal-Ulama]

Feb 14, 2014

Mera Haami Mera Mushkil Kushaa Baghdaad Ka Dulha,

Mera haami mera mushkil kushaa Baghdaad ka Dulha,
Mera haajat rawaa ‘uqdah kushaa Baghdaad ka Dulha.

Mere  Ahmad Raza ya’ani mere Mawla kahe Mawla,
Mere Pyaare Nabi ka laadla Baghdaad ka Dulha.

Lagi hai bheer kuche mein hazaaroun benawaoun ki,
Wuh aaya jhoomta abre sakhaa Baghdaad ka Dulha.

Khudaa ne kaisi sarkaarein ‘ataa famaien rahmat se,
Huzoor Ache Miyan ahle wilaa Baghdaad ka Dulha.

Use kya khawfe mahshar jis ke sar par sayaae mustar ho,
Janaabaane Rasul Ahmad Raza Baghdaad ka Dulha.

Qiyaamat mein mujhe wazne ‘amal ka khawf ho tawbah,
Sare mizaan maddad par hain dulha Baghdaad ka Dulha.

Nah jee lagta hai gulshan mein na bu e gul ko shaadi hai,
Basa hai meri nazroun main mera Baghdaad ka Dulha.

Dile muztar na ho mayoos la kashkool jaldi se,
Le sun le de raha hai kya nidaa Baghdaad ka Dulha.

Arey Ayub Rizwi tu saaghe naakaarah hai kis ka
Teri ruswaie chahega bahla Baghdaad ka Dulha,

- - -

Penned by: Shaykh Sayyid Ayyub al Rizwi al Qadri rahimahullahu Ta’ala 

Duty To Search For Knowledge

Shaykh Muhyidin ibn Arabi {May Allah be pleased with him} said:

"Your first duty is to search for the knowledge which establishes your ablution and prayer, your fasting and reverence. You are not obliged to seek out more than this. This is the first door of the journey; then work; then moral heedfulness; then asceticism; then trust."

{Journey to the Lord of Power}

Jumu'ah mubaarak

Feb 13, 2014

The Most Ignorant Situation

Sa'id ibn al-Jubayr {The Mercy of Allah be upon him} said:

“A person will never cease to be knowledgeable as long as he continues to study, however when he departs from seeking knowledge, and then thinks he is sufficed with what he has learned, then he is in the most ignorant situation he has ever been in”.

قال سعيد بن جبير رضي الله عنه : لا يزال الرجل عالما لما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون

{Imam Nawawi's ~ Majmu' Sharh al-Muadhhab, Volume 1 pg. 56}

Dignified Ancestral Tree of Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

Blessed Genealogy of Sayyiduna Gawth al-Aa'zam
Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Jilani [Radi Allahu Ta'ala Anhu]


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/12403_377544005333_8297036_n.jpg
Prophetic Supervision, Alavi Star, Batooli Boon ... Hussain’s Light in Hasan’s Moon

Sayyiduna’sh-Shaykh Muhyyi’d-din ‘Abd al-Qadir al-Jilani, al-Hasani, al-Husaini Radi Allahu Ta'ala Anhu (may Allah be well pleased with him!) Born 470 A.H., Passed away 561 A.H. [1077 - 1166 C.E.]

Raza! Imagine how unique is that garden of compassion;
Where in the bud is Zahra, and Flowers are Hussain and Hasan


His “Nisbah” or Blessed Genealogy:

From Exalted Father:

The Supreme Helper, the Lordly Cardinal Pole, the everlasting edifice, the radiantly shining lamp, the Sultan of the Saints and the Masters of Direct Knowledge, the proof of the chosen and those who have reached their spiritual destination, Allah SubHanuhu wa Ta'ala’s Gray Falcon, our patron, our master and our exemplary guide to Allah SubHanuhu wa Ta'ala , the noble highborn patrician, the chieftain,

- Shaykh Muhyi ‘d-Din ‘Abd al-Qadir al-Jilani al-Hasani al-Husaini [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala sanctify his splendid innermost being, and may He illuminate his noble mausoleum],
- son of Imam Sayyid Abu Swalih Musa Jangi Dost Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid ‘Abdullah Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Yahya az-Zahid Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Muhammad Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Da'ud Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Musa Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Abdullah Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Musa al-Jawn Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid Abdullah al-Mahd Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Sayyid al-Hasan al-Muthanna Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam al-Humam Sayyid al-Hasan as-Sibt Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of our chief and our patron, the Commander of the Believers, Abul-Husain ‘Ali ibn Abi Talib [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala be well pleased with them all].


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/263002_10150229213495334_5554961_n.jpg
Mazar Sharif of Ghawth Paak's Mother... Sayyida Fatima Umm al-Khair Radi Allahu Ta'ala Anha

From Exalted Mother:

On his mother’s side of the family, the line of descent of our revered master and patron, Shaykh Muhyi’d-Din ‘Abd al-Qadir al-Jilani [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala the Exalted be well pleased with him], is as follows:

- He is Sayyid Shaykh Muhyi ‘d-Din ‘Abd al-Qadir al-Jilani [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala sanctify his luminous innermost being],
- son of Sayyidah Umm al-Khayr Amat al-Jabbar Fatima Radi Allahu Ta'ala Anha,
- daughter of Sayyid 'Abdullah as-Sawma'i az-Zahid Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Abu ‘Abdi’llah Jamal ad-Din Muhammad Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Mahmud Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Abul-'Ata’ 'Abdullah Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Kamal ad-Din ‘Esa Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Imam Abu ‘Abdi’llah ‘Ala’ ad-Din Muhammad al-Jawad Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Imam ‘Ali ar-Rida Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Sayyid Imam Musa al-Kazim Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Ja'far as-Sadiq Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Muhammad al-Baqir Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam Zain al-'Abidin ‘Ali Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam al-Humam al-Husayn, the Martyr of Karbala Radi Allahu Ta'ala Anhu,
- son of Imam al-Humam, the Commander of the Believers, our master ‘Ali ibn Abi Talib Radi Allahu Ta'ala Anho [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala be well pleased with him, and with them all].

Your illustrious ancestors are Hussain and Hasan;
Both traditions in your personality have become one


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/12403_377536575333_5463949_n.jpg
Prophetic Rain, Alavi Crop, Batooli Bower ... Hussain’s Fragrance in Hasan’s Flower

— — —
Excerpted from
Sirr al-Asrar [Secret of Secrets]
by Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu Anhu)

Blessed Names and Exalted Titles of Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani [Radi Allahu Anhu]

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/422754_10150574150880334_657275899_n.jpg

All Praises is due to Allah Almighty SubHanuhu wa Ta'ala, choicest Salams and Salutations upon His Beloved Habib, Sayyiduna Muhammadur-Rasoolullah SallAllahu Alayhi wa Sallam, his noble family, the illustrious Sahabah and distinguished Awliya Ridwanullahi Ta'ala Alaihim Ajma'een.

A rich store of information about Gawth al-Aazam is conveniently available, to those familiar with the religious and spiritual tradition of Islam, in his names, his surnames, and the many titles conferred upon him by his devoted followers. It is not unusual for these to take up several lines in an Arabic manuscript, but let us start with the short form of His name:


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/423348_10150574142985334_1138586157_n.jpg
O Ghawth! You hold a place of prominence ... Your feet are above others heads in eminence

Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Jilani
Shaykh:

A term applied throughout the Islamic world to respected persons of recognized seniority in learning, experience and wisdom. Its basic meaning in Arabic is “an elder; a man over fifty years of age.” [The spellings Sheikh, Shaikh and Shaykh may also be encountered in English-language publications.]

‘Abd al-Qadir:
This is HIS personal name, meaning “Servant of the All-Powerful.” [The form ‘Abdul Qadir, which the reader may come across elsewhere, is simply an alternative transliteration of the Arabic spelling.] It has always been a common practice, in the Muslim community, to give a male child a name in which ‘Abd is prefixed to one of the Names of Allah SubHanuhu wa Ta'ala.

al-Jilani:

A surname ending in “i” will often indicate the bearer’s place of birth. Shaykh ‘Abd al-Qadir Radi ALLAHu Ta'ala Anho was born in the Iranian district of Gilan, south of the Caspian Sea, in A.H. 470/1077-8 C.E. [In some texts, the Persian spelling Gilani is used instead of the arabicized form al-Jilani. The abbreviated form al-Jili, which may also be encountered, should not be confused with the surname of the venerable ‘Abd al-Karim al-Jili Radi ALLAHu Ta'ala Anho [A.H.827/1424 C.E.], author of the celebrated work al-Insan al-Kamil, who came from Jil in the district of Baghdad.]

Let us now consider a slightly longer version of the Shaykh’s name, as it occurs near the beginning of Al-Fath ar-Rabbani :


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/421069_10150574143250334_1838001971_n.jpg
O master! For the sake of your dignity ... Upon your servant’s plight take pity

Sayyiduna ‘sh-Shaykh Muhyi’d-Din Abu Muhammad
‘Abd al-Qadir Radi Allahu Ta'ala Anho
Sayyiduna ‘sh-Shaykh:

“Our Master, the Shaykh.” A writer who regards himself as a Qadiri, a devoted follower of Shaykh ‘Abd al-Qadir Radi ALLAHu Ta'ala Anho, will generally refer to the latter as Sayyiduna , or Sayyidi .

Muhyi’d-Din:

“Reviver of the Religion.” It is widely acknowledged by historians, non-Muslim as well as Muslim, that Shaykh ‘Abd al-Qadir Radi ALLAHu Ta'ala Anho displayed great courage in reaffirming the traditional teachings of Islam, in an era when sectarianism was rife, and when materialistic and rationalistic tendencies were predominant in all sections of society. In matters of Islamic jurisprudence and theology , he adhered quite strictly to the highly “orthodox” school of Imam Ahmad ibn Hanbal Radi ALLAHu Ta'ala Anho.

Abu Muhammad:

“Father of Muhammad.” In the Arabic system of nomenclature, a man’s surnames usually include the name of his first-born son, with the prefix Abu [Father of……..].

Radi Allahu ‘Anhu:

“May Allah SubHanuhu wa Ta'ala be well pleased with him!” This benediction is the one customarily pronounced - and spelled out in writing - after mentioning the name of a Companion of the Prophet [Allah SubHanuhu wa Ta'ala bless him and give him peace]. The preference for this particular invocation is yet another mark of the extraordinary status held by Shaykh ‘Abd al-Qadir Radi Allahu Ta'ala Anhu in the eyes of his devoted followers.

Finally, we must note some important elements contained within this even longer version:


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/430505_10150574142455334_752027993_n.jpg
The art of giving is you by inheritance ... The Prophet bequeathed to you his pittance

al-Ghawth al-A'zam Sultan al-Awliya’ Sayyiduna ‘sh-Shaykh
Muhyi’d-Din ‘Abd al-Qadir al-Jilani al-Hasani al-Husaini
al-Ghawth al-A'zam:

“The Supreme Helper” [or, “The Mightiest Succor”]. Ghawth is an Arabic word meaning:

A cry for aid or succor.
Aid, help, succor; deliverance from adversity.
The chief of the Saints, who is empowered by Allah SubHanuhu wa Ta'ala to bring succor to suffering humanity, in response to His creatures’ cry for help in times of extreme adversity.

Sultan al-Awliya’:

“The King of the Saints.” This reinforces the preceding title, emphasizing the supremacy of the Ghawth above all other orders of sanctity.

al-Hasani al-Husaini:

“The descendant of both Imam al-Hasan Radi ALLAHu Ta'ala Anho and Imam al-Husain Radi ALLAHu Ta'ala Anho, the grandsons of the Prophet [Allah SubHanuhu wa Ta'ala bless him and give him peace].” To quote the Turkish author, Shaykh Muzaffer Ozak Efendi [may Allah SubHanuhu wa Ta'ala bestow His mercy upon him]:

“The lineage of Shaykh ‘Abd al-Qadir Radi ALLAHu Ta'ala Anho is known as the Chain of Gold, since both his parents were descendants of the Messenger [Allah SubHanuhu wa Ta'ala bless him and give him peace]. His noble father, ‘Abdullah Radi ALLAHu Ta'ala Anho, traced his descent by way of Imam al-Hasan Radi ALLAHu Ta'ala Anho, while his revered mother, Umm al-Khayr Radi ALLAHu Ta'ala Anho, traced hers through Imam al-Husain Radi ALLAHu Ta'ala Anho.”

As for the many other surnames, titles and honorific appellations that have been conferred upon Shaykh ‘Abd al-Qadir al-Jilani Radi ALLAHu Ta'ala Anho, it may suffice at this point to mention al-Baz al-Ash’hab .


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/429218_10150574143735334_348848063_n.jpg
He who sees your personality’s halo ... Actually sees our Prophet’s spiritual shadow

11 Exalted Names of Sultan al-Awliya Shaykh
‘Abd al-Qadir al-Jilani Radi Allahu Ta'ala Anho
There are 11 names from amongst the blessed names of Hadrat Ghawth al-Aa'zam (Radi ALLAHu Ta'ala Anho) that are a means of gaining blessings and freedom from hardships. If these names are recited during calamities, illness or in one's home and business then the reciter will gain much benefit.

These names are as follows:-

سید محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
1. Sayyid Muhiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

سلطان محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
2. Sultaan Muhiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

قطب محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
3. Qutub Muhaiy'ud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

خواجہ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
4. Khwaja Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)


مخدوم محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
5. Makhdoom Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

ولی محی الدین بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ
6. Walee Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

بادشاہ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
7. Baadshah Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

شیخ محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
8. Shaykh Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

مولانا محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
9. Mawlana Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

غوث محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
10. Gawth Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

خلیل محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ
11. Khaleel Muhaiy'yud'deen (Radi Allahu Ta'ala Anhu)

[Fatawa Radawiyyah Sharif, Volume 26, Page 432]

Note: Names like Faqeer Muhaiyyuddeen and Darwesh Muhaiyyuddeen should not be read or referred to Gawth al-Azam (Radi Allahu Anhu) as they are against the exalted honor and respect. [Taaj al-Shari'ah, Mufti Akhtar Rida al-Qadiri]


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/64153_10150574143845334_594542302_n.jpg
Whose eyes can towards your head rise? ... Mystics kiss your feet with their eyes

Some of his titles, beautifully rendered in the
prologue of Jala’ al-Khawatir
 • The Shaykh,
 • The Imam,
 • The most learned scholar,
 • The pious abstainer,
 • The dutiful worshiper,
 • The knower by direct experience,
 • The avoider of excess,
 • The Shaykh of Shaykhs,
 • The proof of Islam [Hujjat al-Islam],
 • The axis of the human race [Qutb al-Anaam],
 • The upholder of the Sunna,
 • The suppressor of heretical innovation,
 • The crown of those who know by direct experience,
 • The love of those who tread the spiritual path,
 • The pillar of the Shari'ah ,
 • The mainstay of the Haqiqah ,
 • The signpost of the Tariqah ,
 • The chief of the saints,
 • The leader of the pure,
 • The lantern of those who travel the spiritual way,
 • The guide,
 • The captain of those who are devoted to their duty,
 • The lamp of the people of devotion and purity,
 • Shaykh Muhyi ‘d-Din Abu Muhammad ‘Abd al-Qadir Radi Allahu Ta'ala Anho,
 • The son of Abu Swalih Musa al-Jili Radi Allahu Ta'ala Anho
 • The grandson of 'Abdullah The Hermit Radi Allahu Ta'ala Anho.

May Allah SubHanuhu wa Ta'ala sanctify his spirit and illuminate his mausoleum. May He (SubHanuhu wa Ta'ala) gather us at the Resurrection as members of his company, and may He (SubHanuhu wa Ta'ala) grant that we die in the embrace of his affection. May He (SubHanuhu wa Ta'ala) allow us to enjoy the benefit of his blessed grace and of his spoken words, both in this world and in the Hereafter. And may Allah SubHanuhu wa Ta'ala bless our Master Muhammad SallAllaho Alaihi wa Sallam and his family SubHanuhu wa Ta'ala and his companions SubHanuhu wa Ta'ala, each and every one of them, and may He SubHanuhu wa Ta'ala grant them peace in great abundance. And praise be to Allah SubHanuhu wa Ta'ala, Lord of All the Worlds.


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/419187_10150574144275334_230444246_n.jpg
O Ghawth! Very sinful and dirty I have been ... Before my death please wash me clean!!


Pearls of Wisdom by Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu Ta'ala Anhu)


..:: GOLDEN WORDS OF WISDOM ::..
— by —
Sayyiduna Ghawth al-Aa'zam
Shaykh Abd al-Qadir al-Jilani (Radi Allahu Ta'ala Anhu)


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/429639_10150576160070334_1221978600_n.jpg
 • Though I be in the west and my disciple in the East, if a world goes to attack him, I know. I will save him.
 • Look towards that person who looks towards you. Love that person that loves you, listen to that person that listens to you and give your hands in his hands that are prepared to grasp it.
 • A mans position in life is such that though he is mortal he is reborn with pleasure in the winds of afflictions. It is that very same life whose consequence is not death. It is that very same comfort which has no extreme anguish.
 • That person who has enmity against a well to do companion, he totally rejects the wisdom and foresight of the sustainers.
 • Many wealthy people because of greed are poor and needy, in reality the brave person is he who wrestles and defeats the devil of greed and thereafter becomes independent and without want of need from this material World.
 • The person who backbites and speaks ill of us are actually our success because they pay homage to us by writing their good deeds into our deed books.
 • Look carefully at the previous graves lying in ruin. How the sands of beautiful people are turning bad.
 • If you do not find the sweetness of doing a good deed then be aware that you have not done that deed.
 • Disrespect earns the displeasure of the creator and the creation.
 • To please the enemies of Allah SubHanuhu wa Ta'ala is beyond comprehension and wisdom.
 • O! Gifts do not imprison me so that I become unmindful to the benefactor.
 • O! Doers of good deeds giving birth to sincerity in your deeds can never be a wasted effort.
 • Among the creation, silence is not bravery but rather impatience.
 • The person who cannot educate his own soul, then how is he going to educate others.
 • The love of Allah SubHanuhu wa Ta'ala and the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam is intertwined in poverty and starvation.
 • The love of the World generally blinded the eyes, those eyes which should have been used to identify the specialties of the Almighty Creator.
 • The person who becomes aware of Allah SubHanuhu wa Ta'ala then he becomes hospitable towards the creation.
 • Preach only in accordance to religion otherwise remaining dumb is better.
 • To adopt anonymity and unwholesomeness relative to it is peaceful.
 • As long as there remains on this earth one person in your heart whom you fear or have high expectations of, then until then your Faith is not complete.
 • Until you still possess arrogance and anger you cannot classify yourself amongst the learned.
 • That sustenance whose extent is expansive but no thanks is given for it and that means of livelihood which is difficult but no patience is shown for it become a source of revolt and mischief.
 • Always hold the best opinions about others and think ill of yourself.
 • O! ‘Alim do not soil your knowledge by sitting in the company of Worldly people.
 • Your speech will tell what is in your heart.
 • An oppressor destroys the World of the oppressed, and his own in the hereafter.
 • To start something good is your job and to see it completed is the work of your creator.
 • A wise person first question his heart thereafter speaks with his mouth.
 • To remain alone is protection and safety and to every sin there is a period of execution.
 • Except for the needs of your children and family do not leave the house unnecessarily.
 • Endeavor not to start a conversation and your speaking becomes necessary only to answer a question.
 • Keep your mouth closed from answering unnecessary questions so that you can remain safe from unnecessary talk.
 • That person who is never distressed, has no virtue.
 • Material people chase the World while the World chases the friends of Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • This World is a World of exertion for a Mo’min while the hereafter is a World of relaxation.
 • Suspicion closes all the benefits to be accrued.
 • An understanding person finds no joy in anything, for it has accountability, for being lawful or a punishment for it being unlawful.
 • To make the soul receive the truth is its existence while making it receive failures, errors, falsehood and wrongdoings is its annihilation.
 • Those who belong to Allah SubHanuhu wa Ta'ala carry out his commands and even their hearts are reinforced by it. You carry on committing sin then to you have no fear. This is obvious evidence of betrayal. Beware; safeguard yourself for you may be caught out unawares when your allotted time is up.
 • A disrespectful becomes the object of displeasure and wrath of both the creator and the creation.
 • Iman (Faith) is the root while deeds and actions are its branches. Therefore stay away from associating with your Iman and sin with your actions.
 • First there is ignorance, thereafter knowledge, then follows practice upon your knowledge, thereafter sincerity upon that action and finally comes understanding and wisdom in the heart.

  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/s720x720/424228_10150576160615334_515171659_n.jpg

 • If you do not have patience then poverty and sicknesses become a misfortune and if you adopt patience then it becomes nobility and graciousness.
 • To gain the happiness of Allah SubHanuhu wa Ta'ala is impossible if you cannot make a poor person happy. The treatment for afflictions upon oneself is to gain the happiness and pleasure of the poor.
 • Whosoever asks of the creation is blind to the doors of the creator.
 • You are busy in fulfilling the desires and wishes of the soul (nafs) while the nafs is busy in destroying you.
 • That person is close to Allah SubHanuhu wa Ta'ala who is kind and affectionate towards the creation.
 • Rejection (kufr) of the divine blessings and providence is contrary to achieving closeness to the truth.
 • Hundreds of thousands of people just like you have been fattened and then swallowed by this World.
 • Do not be fooled by your youthful appearance for very soon it would be taken away from you.
 • Poverty saves one from sin and wealth is a trap for sins regard poverty as your protector.
 • To make a poor person happy makes one the inheritor of and undisclosed amount of reward.
 • What are you going to do by taking the bounties? Take the merciful and compassionate one. Every pious person is from the progeny and following of Muhammad SallAllaho Alaihi wa Sallam.
 • He whose fate is ultimately death then what is the need for happiness.
 • People do not regard you with respect because you are proud and vain but rather they look up to you when you are polite and hospitable.
 • Keep your hearts open only for Allah SubHanuhu wa Ta'ala and to busy yourself in earning a means of livelihood for your family is also following the commands.
 • To remember death is the best treatment for all ailments.
 • Worship and prayers breaks unwanted habits and should not be but a habit only.
 • The person who wishes to tame his soul should bridle it with silence and good etiquettes.
 • Allah SubHanuhu wa Ta'ala asks a loan of his servants and the messengers of this are the beggars.
 • For the whole period I spent in the companionship of my shaykh (spiritual guide) I have never seen the whiteness of his teeth.
 • Whenever it is possible reform each morsel for the foundations of good deeds lies in it.
 • The creation are like children in relation to the saints of Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • It is a lie if one says by sitting in the company of those women with whom relationships are lawful and young boys; one has absolutely no inclination towards them. Islamic principles (Shari‘ah) is neither definitely not in agreement nor does a sound mind allow for such conformities and this is total rejection of Shariat for Shari‘ah has never given anyone exemption from this.
 • When the angels do not enter a house in which there are images pictures then how do you expect Allah SubHanuhu wa Ta'ala to enter your heart which is full of thousands of statues and idols. Anything else besides Allah SubHanuhu wa Ta'ala presence in the heart is images and idols.
 • A visit to the pious person communicates the condition of the person.
 • The key to the closeness to the truth is in private consultations and journeys.
 • Do not become subservient to the gifts in such a manner that you forget the bestowal of the gifts.
 • The provisions and luggage undoubtedly is modesty, such that, because of it, the doors of sovereignty and reality seem closed.
 • It is not becoming of a mo’min to sleep until he has kept his will and testimony ready.
 • The obedience of Allah SubHanuhu wa Ta'ala is by asking and not by desiring.
 • You are busy in building mansions and palaces for others to stay in while; its accountability rests entirely on you.
 • O! Children of Adam Alaihis Salaam be modest towards Allah SubHanuhu wa Ta'ala as you would be modest towards your religious neighbor.
 • When a person commits a sin, he closes the doors, draws the veils and hides from the creation and goes against the commands of the creator in private, and then the creator says, O! Son of Adam Alaihis Salaam you have regarded me the least amongst those that can see you because you found it necessary to hide yourself from the creation yet you have not shown modesty and shame even equivalent to that of the creation towards me.
 • It is not beneficial to be a master at speech when you are immature at heart.
 • Be obedient with a direction; don’t become obedient to the masses.
 • Do not become a polytheist by regarding your wealth as absolute and total power of assistance.
 • O! You who make fun of others very soon you will know the answer to your own fate.
 • O! Munafiqa (Hypocrites) very soon you will see the punishment of Allah SubHanuhu wa Ta'ala descending upon you in this World and the hereafter. The times are pregnant and very soon you will see what it gives birth to.
 • Your actions are proof of your belief and your exterior appearance is a sign of your interior condition.
 • To turn your face towards the creation is to turn your back towards Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • Empty desires are the jungle of stupidity and folly and only the foolish hustle and bustle aimlessly within it.
 • Make silence your habit, anonymity you clothing, escape from the creation your aim and if it is possible then dig the hole and sit down in it. This habit should stay with you until such time that you Iman (Faith) has reached an age of maturity and is unquestionable.
 • Those that wish the approval of the creation should show patience of the oppression of the created.
 • Do not turn away from the creator because of some misfortune, because he may be testing you with it.

  https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1/s720x720/64086_10150576159935334_23871387_n.jpg?lvh=1

 • Moderation is half of one’s sustenance (livelihood) and good manners is half of religion (Deen).
 • O Doers of good deeds! Adopt sincerity otherwise it is wasted effort.
 • If you are afraid of your destination then whichever way or wherever you look at, you will find that you are surrounded by ferocious beasts.
 • Good deeds are done in privacy and not in public except that which is Fard (compulsory) which is performed in exposure.
 • Everything that you rely on, every person you afraid of or you keep that trust in, becomes your God.
 • 1. Special testimony 2. Making the commands of Allah SubHanuhu wa Ta'ala compulsory upon yourself 3. Not to fear or trust anyone 4. To make all your needs aware only to Allah SubHanuhu wa Ta'ala and put your Faith in him, To ask of him alone and never put your trust in anyone except Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • A seeker is not truthful until he places the needs of sustenance of his companions over and above the sustenance of his soul and desires.
 • Remain honourable among the people, for by revealing your poverty you will fall in status in their eyes.
 • Meet the wealthy and rich with dignity ad prevalence and the poor with humility and humbleness.
 • Your keeping the company of careless and negligent people is a sigh of your carelessness and negligence.
 • To love of the creations is in its well wishing.
 • To give is better than to receive.
 • That person who is generous with the creation then he is close to Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • A residence that is fit to be called a house, clothes that cover the body, a stomach full of sustenance and a wife is not regarded as Worldly but to face towards the Worldly while showing your back to your creator is Worldly.
 • Even if you have said Allah SubHanuhu wa Ta'ala aloud, then even then you would be interrogated whether it was said in sincerity or in show.
 • When the remembrance of Allah SubHanuhu wa Ta'ala finds a place in the heart then for servant to remember Allah SubHanuhu wa Ta'ala continuously becomes continuous and everlasting even though the lips are closed.
 • Carry out the rights that the ruler has upon you and do not question that which is obligatory upon you.
 • There is greater dignity in the remembrance of Allah SubHanuhu wa Ta'ala than in death; at the time of cutting someone short by razing them to the ground and thereafter realising it was fruitless to sow the seeds of hate.
 • Hide your troubles and you will receive closeness to Allah SubHanuhu wa Ta'ala .
 • A mo’min leaves his family in the care of the creator while a munaafiq leaves his family in the care of his dirham and dinaars (wealth).
 • There are 3 types of creation 1. Angels 2. The Devil 3. Man. The Angels are entirely good and the devil is entirely bad. Man is a mixture of good and bad. Whoever is overcome with good he can be likened to an Angel and whoever is overcome with evil he can be likened to the devil.
 • Do not laugh with those that are laughing but cry with those that are crying.
 • If your thoughts are with the creator then you are subservient to the creator. If your thoughts are with the creation then you are subservient to the creation.
 • Give priority to the hereafter over the World and you will benefit in both, but priority is given to the World over the hereafter then you would suffer losses in both.
 • Do not spend even one night in the hate and malice of anybody.
 • The sign of your sincerity is that you praise the creation and you do not turn your attention towards derogatory remarks nor do you show greed and avarice towards their wealth but you give your lord his right and your deeds are for your benefactor and not for the gifts, for the king and not for the kingdom and for the truth and not for falsehood.
 • As long as the doors of good health are open to you then regard it as a blessing for very soon it will be closed upon you. So as long as you have the strength and power to do good deeds regard it as a blessing.
 • It is wrong to claim respect towards your creator as long as you have no respect whatsoever for his creation.
 • When an ‘Alim is not an ascetic then, he is a punishment upon those that follow him.
 • A Mu’min, as he grows older Faith becomes stronger.
 • To search for good fortune is an unnecessary trouble and to search for that which is not your destiny is to anger Allah SubHanuhu wa Ta'ala and disgraceful.
 • You do not concern yourself in making the creator angry by pleasing the creation. In exchange for Worldly mansions and building you destroy your hereafter. Very soon you will be caught. He will definitely catch you whose imprisonment is very, very fearful.
 • What, you do not become ashamed ordering him to change your fate? Are your more commanding, more just and merciful than him? You and the entire creation are his servants. It becomes compulsory upon you to adopt, peace, solitude and silence.
 • Saying without deeds and deeds without sincerity are not worthy of acceptance.
 • A person once came to the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam and said that he loves him (SallAllaho Alaihi wa Sallam) very much. The Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam said to him “lay down a cloth or spread a cloth for Poverty.” Another person said that he loves Allah SubHanuhu wa Ta'ala , The Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam said “spread a cloth for misfortune, for the love of Allah SubHanuhu wa Ta'ala and the Prophet SallAllaho Alaihi wa Sallam is intertwined with poverty and misfortunes.”
 • You are busy accumulating that which you would not be able to eat. You desire for that which you cannot attain. Construct those buildings in which you will not stay. All this makes you blind to the status of your creator.
 • Be happy in the changes and choices that the creator made for you. If you stay in this manner with him then he will definitely change your fears and horrors.
 • Adopt patience for this World is an assembly of troubles and calamities.
 • When somebody approaches carrying tales or gossiping or informing you about what another has said to him about you then admonish him and tell him that he is worst than that person that was gossiping about you for that person spoke behind your back while he is telling it straight to your face. That person has not made you listen yet he made you listen to it.
 • What an unfortunate person is he who had not been given the habit of being merciful in his heart for all living things?
 • Your biggest enemies are those that are your biggest supporters.
 • The sum total of all the essence of good is to seek knowledge, practice upon it and teaching it to somebody.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/430523_10150576160445334_672380333_9604459_1260550062_n.jpg

— — —
Compiled by
Imam Ahmad Raza Academy
 

Visitor's Traces

Total Page views