Ads 468x60px

Featured Posts

Share:

Sep 20, 2016

Short Ahadith Collection About Hadrat Usman e Ghani Radi Allahu Anhu

“By the intercession of Usman, 70000 people will enter Jannah without accountability, upon whom Hell would have been binding.”
[Ibn ‘Asakir, Tarikh Dimashq, Vol. 39, Page 122, Hadith 7915]


“Every Prophet has a companion and my companion in Jannah is Usman bin Affaan.”
[Jaami' Tirmidhi, Vol. 5, Page 624, Hadith 3698]


“Usman is in Paradise.
[Mu'jam al-Awsat, Vol. 8, Page 127, Hadith 3635]


“Usman is from me and I am from Usman.”
[Tarikh Dimashq, Vol. 39, Page 102, Hadith 7877]


“Usman's shyness causes the angels to be shy.”
[Mu'jam al-Awsat, Vol. 8, Page 268, Hadith 8601]


“O Allah, be pleased with Usman as I am pleased with him.”
[Sirah Ibn Hisham, Vol. 2, Page 518]


“Usman, amongst my companions, resembles my character the most.”
[Tarikh Dimashq, Vol. 39, Page 97, Hadith 7868]


“Modesty is from Iman and the most genuinely modest one from my Ummah is Usman.”
[Tarikh Dimashq, Vol. 39, Page 92, Hadith 7853]


“If I had forty daughters I would marry them to you (O Usman), one after the other until there was none left.”
[Tarikh Dimashq, Vol. 39, Page 42, Hadith 7769]

Mfungo 3 - Kwa Wenye Kudhamira Kuchinja

Assalaamu alaikum,

Natumai hamjambo. Ujumbe kwa wenye kudhamiria kuchinja siku ya Eid el Haj mwaka huu.

AL HADITH.

Amesema Mtume Muhammad kuwa mwenye kuwa na mnyama na amedhamiria kumchinja (siku ya Idi) (au hata kama huna mnyama ila umedhamiria kuchinja), basi unapoandama tu mwezi wa Mfungo Tatu (Dhul Hijjah), aache kukata kucha na nywele hadi achinje.

Amainukuu Imam Muslim, Hadithi na 5117, pia Sunan Abu Daud Hadithi na 2791 na Sunan Nasai Hadithi na 4373.

Tunatarajia muandamo wa mwezi kwa hapa Dar in sha Allah siku ya Ijumaa 2/9/2016.

[Swali] Kutokunyoa Na Kukata Kucha Mpaka Uchinje

Assalaamu alaikum,

Nimeulizwa swali kama hivi …

Naomba unifahamishe kama inawezekana, kuna hikma gani ya kutokunyoa na kukata kucha mpaka uchinje?


JIBU

Kwa kuwa ni Kauli ya Mtume basi kuna baadhi ya mambo ambayo huwa ina hekima ndani yake, na ndiyo maana hata Masahaba waliambiwa na Mtume ﷺ kuwa wajihadhari kuuliza maswali mengi kwani Ummah zilizopita ziliangamizwa kwa sababu hizo.

Mhujaji anapokuwa katika haji ya ihram (mavazi myeupe), haruhusiwi kukata kucha wala kunyoa hadi baada ya kuchinja (ambayo ni mmojawapo ya nguzo ya hija).

PENGINE ..

Kwa kuwa sisi tunatekeleza Sunnah ya kuchinja, ndyo maana tumeagizwa kufanya hivyo ili kuambulia thawabu.

Protection from the Calamities


Earthquakes are one of the major calamities from which the beloved Prophet (SallAllahu Alayhi wa Sallam) guided us to seek refuge with Allah and He (SallAllahu Alayhi wa Sallam) taught us the following Dua to remain protected from the calamities.
12182462_10153127253905334_2273380425680750475_o.jpg (1128×428)

Recite this Dua yourselves and let your families recite it as well. Moreover, write Ya Zaahiru (ياظاھر) on the walls and main gates and entrances of your houses. This will keep you and your families and properties safe from the earthquakes and other calamities in sha Allah.


Excellence of the Fast of Aashura

» It is narrated by Sayyiduna Abdullah ibn Abbas (Radi Allahu Anhu) that when Rasoolullah (SallAllahu Alayhi wa Sallam) arrived in Madinah Munawwarah, the Jews were fasting on the day of Aashura, so he (SallAllahu Alayhi wa Sallam) asked, ‘Why have you fasted on this day?’ They replied, ‘This is a great day in which Allah saved Musa (Alayhis Salam) and his nation, and drowned Pharaoh and his people. Therefore, Musa (Alayhis Salam) fasted on this day as an expression of gratitude to Allah and so we too observe fast on this day.’ He (SallAllahu Alayhi wa Sallam) said, ‘We deserve more than you to follow Musa (Alayhis Salam).’ So the Beloved and Blessed Prophet (SallAllahu Alayhi wa Sallam) himself fasted and he ordered his Companions to do so as well. [Sahih Bukhari, Vol. 1, Page 656, Hadith 2004]

» The Holy Prophet (SallAllahu Alayhi wa Sallam) has stated, "Observe Fast on the day of Aashura, and oppose the Jews in this by observing an additional Fast one day before or one day after it." [Musnad Imam Ahmad, Vol. 1, Page 518, Hadith 2154]

» It has been reported by Sayyiduna Abu Qatadah (Radi Allahu Anhu) that the Most Exalted Prophet (SallAllahu Alayhi wa Sallam) said: "I expect from Allah that Fast on Aashura removes the sins of the previous year. [Sahih Muslim, Page 590, Hadith 1162]

» Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas (Radi Allahu Anhu) has stated, "I never saw the Noble Prophet (SallAllahu Alayhi wa Sallam) so enthusiastic to observe Fast highlighting excellence to any day as much as he would for the day of Aashura and the month of Ramadan." [Sahih Bukhari, Vol. 1, Page 657, Hadith 2006]

Note: Whenever one is to observe the Fast of Aashura, it is better for him to fasts on either the 9th or 11th of Muharram in addition.


 

Visitor's Traces

Total Page views

Follow by Email